• Biozooinformation
  • Biozooinformation
  • Biozooinformation
  • Biozooinformation
  • Biozooinformation
  • Biozooinformation
  • Biozooinformation

Kurser

 

 

 

 

øjne 

Zooacademy

Bio/Zoo Information's Zoo, wildlife and adventure Academy. Bio/Zoo Information udvikler, arrangerer og kører kurser for relevante faggrupper. Vi har 25 års erfaring med kursus og uddannelses virksomhed såvel i Danmark som i udlandet. Vi samarbejder med kompetente fagfolk i ind og udland samt med læreanstalter i Danmark, England, Holland, Sverige og USA. Kurserne planlægges og annonceres løbende, men enkelte kurser oprettes kun ved bestilling - se nedenstående beskrivelse med link om de enkelte kurser.

 

Private dyreholdereIMG_6331

Private dyreholdere og organisationer (hold og pasning af forskellige dyregrupper. f. eks primater, eksotiske pattedyr, reptiler)

Kursus i hold af lovlige arter af krokodiller for private

Primat kursus

Hold af eksotiske pattedyr 

Dyrehandlere

Kurser til din virksomhed inden for området.

Fyraftens kurser for dyrehandlere. Et nyt produkt fra Bio/Zoo Information.

Foregår i natur grotten Egilsgade 12. kld. eller direkte i din virksomhed.

Korte kurser lige efter fyraften, tilpasset virksomhedens behov for viden og kompetence udvikling

Dyrehandler kursus

Mersalg på foder og tilbehør til specifikke dyregrupper.
Der tages udgangs punkt i butikkens salgs strategier og mål.

Pædagoger

Kimberly_og_mus_021Kurser om dyr i institutioner, dyr og børn, naturpædagogik. Vi laver korte kurser for institutioner, naturværksteder og forældregrupper i disse. Har blandt andet lavet kurser for Ungdomsringen, dyrestalden, Frie Børnehaver m.fl.

Personale som beskæftiger sig med dyr herunder dyrepassere inden for branchens forskellige områder

 

Zoomanagement

Hhåndtering, conservation, Int. samarbejde, management af enkelte dyregrupper, formidling.

Vi tilbyder en lang række kurser og kursus for løb inden for zoo-området: Berigelse af dyrenes miljø, håndtering, sikkerhed, naturbevarelse, ernæring samt management og drift.

Kurserne afholdes i den enkelte virksomhed kombineret med walk and talk sessions for effektiv implementering i virksomheden.

Berigelse af dyrenes miljø

Baggrund for berigelse – Berigelses typer - Berigelses metoder - Implementering – monitorering -

Evaluering Ejerskab - Berigelse i dagligdagen - Praktiske øvelser

Fodring af dyr i zoologiske haver

Fordøjelse – Fouragerings adfærd – Behov -Fodermidler – Foderkøkkener – Foderhåndtering

Praktisk fodring - Hygiejne - Foderrelateret berigelse

Håndtering og transport af padder og krybdyr

Rigtig håndtering – Sikkerhed - Dyreetik

Pakning – Transport - Praktiske øvelser

Håndterings kursus i samarbejde med Tune dyrepension november 2015

Sikkerhed og hygiejne i Zoologiske haver, akvarier og terrarier

Sikkerhed under arbejde med dyr – Publikums sikkerhed - Dyrepasser sikkerhed – Dyret sikkerhed Hygiejne - Zoonoser – Udstyr – Protokoller - Beredskab

Omgang, sikkerhed og håndtering af primater.

Kurset indeholder rigtig omgang med primater i det daglige arbejde, samt sikkerheds og hygiegne rutiner. Desuden indholder kurset en gennemgang af relevante håndterings former og transport.

Flyer på zookurser

 

Zoo2020 - Zoo og dyrepark 2020

Moderne og fremtidssikret drift af mindre zoologiske anlæg.

Kurset henvender sig til ledere og ejere af zoologiske haver i Skandinavien.

Kurset indeholder de vigtigste hovedpunkter i forhold til moderne drift af mindre zoologiske haver,
emner som udover økonomi og marketing også ligger til grund for opfyldelse af formål, bekendtgørelser og love.

Andre Bio/Zoo Information kurser

Sikkerheds kurser for personer som skal udstationeres i forbindelse med deres arbejde

Slangekurser for personer som via deres job skal udstationeres f. eks Mellemøsten, Afrika, Asien og Sydamerika. Dette gælder blandt andet personer fra hæren og hjælpearbejdere. Der undervises i slanger og hvirvelløse dyr generelt, sikkerhed, første hjælp ved slange bid. Vi laver gerne kurset på kasernen eller som de eneste In-situ på udstationerings stedet. Michael O. Jørgensen har mere end 25 års erfaring med nævnte dyregrupper samt lige så lang tid erfaring med rejser i områder med giftige dyr, samt flere års erfaring i undervisning af blandt andet hæren i forbindelse med udsending til blandt andet Irak, Afghanistan, Balkan og Sudan. Vores kurser er baseret på høj faglighed og tager udgangspunkt i den dagligdag personerne kommer til at stå overfor i forbindelse med den pågældende udstationering, der er ikke tale om event eller underholdning. Vi anvender rigtige cases og levende hvirvelløse dyr og giftslanger i undervisningen.

Sikkerheds kurser for personer som under deres arbejde kan komme i forbindelse med giftslanger

IMG_2154Slangekurser for folk som i deres daglige arbejde kommer eller kan komme i forbindelse med giftslanger f. eks dyrepassere, Falck folk, Politiet, dyreinternat medarbejdere, toldere, medarbejdere i Skov og natur styrelsen. Kurserne indeholder systematik, slangegift, sikkerhed, afsøgning af undslupne dyr, håndtering, transport, sikkert hold af giftslanger herunder protokol, førstehjælp ved slangebid. Disse kurser er ikke en event eller et oplevelseskursus, men hands-on kurser med udgangspunkt i sikker omgang med denne potentielt farlige dyregruppe. Teori delen kan forgå på virksomheden, den praktiske del foregår i Terrariet Vissenbjerg eller i virksomheder i det sydlige Sverige.

Grundkurs i giftormshantering och säkerhet i samarbete med Blekinge Exotiska Värld

 

Personer som har, eller planerar att skaffa, giftormar och vill höja säkerhetsnivån på
sin ormhållning och/eller som behöver dokumentation på sina giftormskunskaper.

 

Sikkerheds kurser for personer som under deres arbejde kan komme i forbindelse med eksotiske dyr

Kursus for folk som i deres daglige arbejde kommer eller kan komme i forbindelse med eksotiske dyr f. eks dyrepassere, Falck folk, Politiet, dyreinternat medarbejdere, toldere, medarbejdere i Skov og natur styrelsen, dyreværns inspektører og kredsformænd. Kurserne indeholder systematik, lovgivning, sikkerhed, afsøgning af undslupne dyr, håndtering, transport.

Rejseledelse - Kurser for rejseledere i større og mindre rejsebureauer

palmeRejselederens rolle, sikkerhed, taleteknik, rejsegeografi, historie, planlægning, krisehåndtering, rejseleder økonomi. Der lægges vægt på proffesionalisme og at gæsten er i fokus på rejsen. Kurset henvender sig specielt til medarbejdere og rejseledere i bureauer som arbejder med specielle rejser til f. eks Afrika, Mellemøsten, Asien og Sydamerika. Kurset skræddersys til netop din virksom, delelementer kan evt. bruges som oplæg på jeres årlige rejseleder træf eller laves på destinationen.

Varighed: 1 dag eller efter ønske.

Rejseleder kursus - den rejsende formidler

key_icon

Webdesign og CMS