Østafrika

Bæredygtig Økoturisme: Bio/Zoo Information arbejder sammen med danske og udenlandske rejsebereauer for at skabe en gennemskuelig miljøpolitik, dette indebærer bla. støtte til udvalgte projekter og etablering af egne projekter i Østafrika, der arbejdes p.t. på etablering og involvering i projekter omfattende koralrev, geparder og vildhund.

Costa Rica

Edderkopaber: Bio/Zoo Information har igennem flere været konsulent for Projekt Set Them free i det private reservat Curu i Costa Rica. På grund af problemer med infrastrukturen i området og en fejl involvering af en fransk organisation er projektet p.t. sat i bero. Vi håber på at kunne færdiggøre en masterplan for projektet som blandt andet omfatter implementering af IUCNs guidelines for gensætning. Projektet omfatter rehabilitering af edderkopaber og mørkerød ara. Med økoturisme som hoved finansiering af projektet.

Bulgarien

Skildpaddeprojekt: I det østlige Bulgarien arbejder vi sammen med en lokal organisation, Bulgarian Biodiversity Fundation i et projekt for implementering af gældende lovgivning i flere af de bulgarske national parker.  (Implementing priority activities for implementation of the Biodiversity Act in the field of species conservation).

Arbejdet blev startet op for en del år siden af Bio/Zoo Information og Bulgarian Biodiversity Foundation. Projektet går ud på at kontrollere og styrke kontrollen med illegal indsamling af skildpadder i nationalparker og beskyttede områder i Bulgarien bla. Prin og Rhodopi. Projektet omfatter kontrol, konfiskering, opsporing, formidling og undervisning. Ofte er det sigøjnere som indsamler skildpadderne og enten spiser dem selv eller sælger dem til katolikker som i fasten spiser skildpadder, som de ligestiller med fisk.

Derudover rettes opmærksomheden mod private som holder skildpadder illegalt, bla. holder en del hoteller og restauranter skildpadder på deres områder, skildpadder som er illegalt indsamlet.

Projektet drives via lokale samarbejder imellem Bulgarian Biodiversity Foundation og andre organisationer samt lokale myndigheder. Projektet støttes af Bio/Zoo Information, Terrariet i Vissenbjerg og SDC (Swiss Devellopment and Cooperation).

Bulgarien

Gribbeprojekt: Restocking og kompensations projekt i Balkanbjergene i det Østlige Bulgarien i samarbejde med Wild Flora & Fauna Fund (FWFF). Projektet som startede for en del år siden i det Østlige Rhodopi under navnet VULTURTA foregår nu primært i Kotel området i Balkanbjergene. Her er etableret en et center for projektet. Dels en hyrdeskole for lokale fåreholdere og dels avls faciliteter til avl af husdyr til kompensations program. Lokale husdyr holdere har mulighed for at få erstatnings dyr hvis ulv, bjørn eller gribbe tager deres dyr.

Til gengæld bidrager landmændene med ikke at lægge forgiftet madding ud til rovdyr og rovfugle. Døde dyr doneres til projektet til fodring af gribbe både gribbe under hegn og gribbe i naturen på udvalgte foderpladser. Desuden opdrættes lokale fårehunde som landmændene kan få hvis de deltager i projektet.

Sideløbende sættes der gribbe ud i området primært gåsegrib, men også ådselgrib og munkegrib og på længere sigt lammegrib. Gribbe kommer fra kontrollerede avls faciliteter bla. Zoologiske haver i Bulgarien og andre steder i Europa.

Desuden indeholder projektet etablering af økoturisme i området for på den måde at skabe ekstra indtægt muligheder for det lokale samfund og derved påvirke infrastrukturen i området.